Varmearbeider

Inovera har godkjente sertifiserte instruktører fra Norsk Brannvernforening.
Årlig oppstår mange branner i forbindelse med utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i brannrisiko, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk brannvernforening.
Definisjonen av varme arbeider er bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Varmearbeidersertifikat kreves for alle de fem arbeidsmetodene.

Krav om forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper

Innhold i kurset
Sertifiseringsordningen.
Gjennomgang av aktuelt lovverk.
Risikoforståelse.
Risikokartlegging.
Synliggjøring av ansvar.
Sikkerhetsforskriften for varme arbeider.
Brannteori.
Farer ved varme arbeider: før, under og etter arbeidet.
Slokkeøvelse.