Om Inovera kompetansesenter

Inovera Kompetansesenter har siden 2015 levert kompetanseheving innen bygg, anlegg og industri. Selskapets hovedkontor ligger sentralt i Mo i Rana, med to underavdelinger i Glomfjord og Mosjøen.Med lang og bred fartstid innenfor industri og anlegg skal vi være den foretrukne samarbeidsparter innenfor kompetanseheving.

Innovativ:
Det ligger litt i navnet Inovera – vi skal være innovative når det kommer til kompetanseheving.

Strategien er ikke å «finne opp kruttet» på nytt, men mer i retningen å utfordre status quo; det kan være at våre instruktører og kursdeltagere må bevege seg ut av komfortsonen for å få en så grundig kompetanseheving som mulig.

Visjon og mål
Vi skal være der det skjer!

Vi ønsker alltid å etablere et godt samarbeid med våre kunder – dette for at gjennomføringen av kurs skal være så optimal som mulig.

Kursmodeller:

Inovera leverer kompetanseheving tilpasset din bedrift:

  1. Hos Inovera

Kursdeltakere kommer til oss og gjennomføring skjer i våre kurslokaler.

  1. Bedriftsinternt

Kursinstruktør sendes ut for gjennomføring i kunders lokaler/arbeidssted.

Kursinnholdet tilpasses kundens arbeidshverdag

Kontakt informasjon Inovera:

Mob: +47 977 06 066
Epost: post@inovera.no

Trond Haldorsen

Trond Haldorsen

Daglig Leder - Instruktør

Per Arvid Bruun

Instruktør
Harald Nygård

Harald Nygård

Instruktør Etterutdanning yrkessjåfører