Truckfører

Alle som skal føre truck i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle trucktypen man skal føre. For å føre truck må man ha gjennomgått sertifisert sikkerhetsopplæring på den enkelte trucktype. Teoridelen er felles for alle typene, og den praktiske delen må gjennomføres pr. trucktype.

Forskjellige trucktyper vi har:
T1 – Trekk, plukk, plattform og palletruck.

T2 – Skyvemast og støttebeinstruck.

T3 – Svinggaffel og førerløftende truck.

T4 – Motvektstruck.

T5 – Sidelaster.

Krav om forkunnskaper
Det stilles ingen krav til forkunnskap for truck T1 – T5.

Innhold i kurset
Grunnleggende HMS (modul 1.1).
Årsak til ulykker.
Lover og forskrifter.
Arbeidsutstyr.
Sikkerhets skilting og signalgiving.
Ytre miljø.
Forskrift og ansvar.
Farlig gods.