Stroppe/anhuker G11

Alle som skal kunne utføre arbeid med stroppe/anhuke på en anleggsplass/arbeidsplass må, iht «Forskrift om utførelse av arbeid, best nr 703», ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring.

Kurset passer godt til deg som skal være signalmann eller anhuker.

Krav om forkunnskaper
Det stilles ingen krav til forkunnskap.

Innhold i kurset
Ansvar og konsekvenser.
Tabeller og løfting.
Bruk av løfteredskap.
Signaler og tegn.
Sikkerhet og lovgivning.