Stortruck over 10 tonn

Alle som skal føre truck i Norge må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle trucktypen man skal føre. For å føre truck må man ha gjennomgått sertifisert sikkerhetsopplæring på den enkelte trucktype. Teoridelen er felles for alle typene, og den praktiske delen må gjennomføres pr. trucktype.

Krav om forkunnskaper:
Du må ha kompetansebevis T4, samt dokumentere 12 mnd praktisk truckkjøring T4 sitt arbeid.
Førerkort klasse B

Innhold i kurset:

Lover og forskrifter
· Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
· Ytre miljø
· Sikkerhetsbestemmelser
· Trucktyper med tilleggsutstyr- og deres bruksområde
· Truckulykker
· Truckens konstruksjon og virkemåte
· Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene
· Kontroll- og rapportering
· Stabilitet
· Godshåndtering og forståelse av lastediagram
· Bruks- og sikkerhetsbestemmelser
· Bruksområder og betjening
· Kjøreteknikk