Stillasbygger 5-9 meter

Arbeidsgiver er pålagt å påse at arbeidstaker som skal bygge stillas har nødvendig teoretisk og praktisk opplæring.

Det er krav til 15 timers teoretisk opplæring. Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter arbeidet kan medføre, og skal særskilt omfatte:
a) forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
b) sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
c) tiltak for å redusere risikoen for personer og gjenstander
d) vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker
e) sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset
f) tillatte belastninger
g) kontroll av stillas
h) all annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller utbedring kan medføre
Varighet: 30 timer (15 timer teori og 15 timer praksis)

Krav om forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper

Innhold i kurset
– Krav til opplæring
– Arbeid i høyden
– Lover, forskrifter og ansvar
– Komponenter, belastninger og beregninger
– Stillas – elementer, bygging og bruk
– Systemstillas
– Fallsriking
– Kartlegging av farer samt tiltak for å redusere risiko