Stillasbygger 2-5 meter

Arbeidsgiver er pålagt å påse at arbeidstaker som skal bygge stillas har nødvendig teoretisk og praktisk opplæring.
Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter arbeidet kan medføre, og skal for dette kurset særskilt omfatte:
– forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– tiltak for å redusere risikoen for personer og gjenstander
– vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker
– sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset
– tillatte belastninger
– kontroll av stillas
– all annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller utbedring kan medføre
Varighet: 15 timer (7,5 timer teori, 7,5 timer praksis)

Krav om forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper

Innhold i kurset
– Krav til opplæring
– Arbeid i høyden
– Belastninger og påkjenninger
– Stillas – elementer, bygging og bruk
– Fallsikring