Portalkran

Modul 2.6 – 20 timer, teori med avsluttes med en teoretisk prøve.

Modul 3.6 – 12 timer, grunnleggende praksis skal gi føreren en god generell grunnopplæring i sikker bruk og praktisk forståelse for prinsippene for portalkran

Krav om forkunnskaper:
Det forutsettes at deltagerne har gjennomført og bestått:
Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Modul 2.3 G11- Løfteredskaper

Innhold i kurset:
• Oppbygging av forskjellige typer portalkraner
• Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter
• Mekanikk – krefter som virker på forskjellige konstruksjoner
• Hydraulikksystemer, pumper, ventiler – virkemåter
• Elektrisitet
• Løfteutstyr
• Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter
• Kranbaner
• Signaler – tegn
• Vektbedømmelse – tabellbruk
• Kranførerinstruks
• Ståltau – heisetau
• Tromler – ståltauskiver

Etter praktisk grunnopplæring, skal det gjennomføres mengdetrening etter modul 4.6.