Personløfter A-B-C

En personløfter løfter personer mange meter over bakken og er således er farlig utstyr å bruke uten at man er informert om faremomenter/veltefaren og andre farer.
Kurset tar grundig for seg personløfteren og bruk av denne. Særlig vektlegges oppstilling og forflytting, da det viser seg at de fleste ulykker skyldes nettopp disse momentene

Krav om forkunnskaper
Det stilles ingen krav til forkunnskap.

Innhold i kurset
AML, forskrifter, ulykker
Oppbygging/konstruksjon av personløftere
Oppstilling og bruk av personløfteren
Sikkerhetsbestemmelser
Hydraulikk/sikkerhetsventiler
Mekanikk/stabilitet
Elektrisitet/avstand til kraftlinjer
Sertifisering
Ferdselslære
Vedlikehold
Signaler
Kunnskapskontroll/prøve

Daglig, periodisk og sakkyndig kontroll