Mobilkran

Kurset vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av mobilkran samt god innsikt i prinsippene for mobilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Modul 2.4 – 32 timer, teori med avsluttes med en teoretisk prøve.

Modul 3.4 – 16 timer, grunnleggende praksis skal gi føreren en god generell grunnopplæring i sikker bruk og praktisk forståelse for prinsippene for mobilkraner

Krav om forkunnskaper:
Det forutsettes at deltagerne har gjennomført og bestått:
Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Modul 2.3 G11- Løfteredskaper

Innhold i kurset 2.4:
• Krav til kranfører
• Bruksområder for mobilkraner
• Oppbygging. Konstruksjon og virkemåte
• Hydraulikk/elektronikk, mekanikk
• Stabilitet
• Lastdiagram
• Ståltau/blokker
• Oppstilling og bruk av mobilkran/lastebilkran
• Sertifisering/dokumentasjon

Innhold i kurset 3.4:
• Konstruksjon
• Oppbygging
• Betjening
• Bruksegenskaper
• Bruksområder
• Sikkerhetsutstyr
• Viktige kontrollpunkter
• Vedlikehold

Etter praktisk grunnopplæring, skal det gjennomføres mengdetrening etter modul 4.4.