Maskinførerkurs M1-M6

Hensikten med vår masseforflytning og maskinkurs er å gi personer som arbeider med masseforflytning kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. Maskinfører skal kunne bruke maskinen slik at uhell og ulykker knyttet til bruken unngås. Kurset vil skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå under masseforflytning og bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.
M1 – Doser
M2 – Gravemaskin
M3 – Veihøvel
M4 – Hjullaster
M6 – Dumper

Krav om forkunnskaper
Det krever ingen forkunnskap til dette kurset.
NB: Kurs kan starte fra fylt 17 år.
Kompetansebevis utstedes ved fylte 18 år.

Innhold i kurset
Lover og forskrifter
HMS – helse, miljø og sikkerhet
Uønskede hendelser
Sakkyndig og daglig kontroll
Typer og bruksområder
Konstruksjon og virkemåte
Praktisk gjennomgang