Lastebilkran G8

Riktig bruk av lastebilkran har stor betydning for sikkerheten både for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner.

Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på bil, kran, fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser.

Kjøring av lastebilkran uten godkjent sikkerhetsopplæring er brudd på lov og regelverk og dermed straffbart

Sertifisert sikkerhetsopplæring (G8 – kranførerbevis) kreves av enhver som skal kunne føre lastebilkran og førerbeviset kan bare tas gjennom kurs hos en godkjent (sertifisert) opplæringsbedrift.

Krav om forkunnskaper
Gjennomført og bestått modul 1.1 og modul 2.3 – G11.
Må dokumenteres

Innhold i kurset
Krav til kranfører.
Bruksområder for hydrauliske kraner.
Ulykker med lastebilkraner.
Hydraulikk/elektronikk.
Mekanikk og stabilitet.
Sikkerhets/overlastutstyr.
Lastdiagram.
Sertifisering/dokumentasjon.
Øvingsoppgaver.