G11 – Løfteredskap

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning med avsluttende teoretisk prøve. Bestått prøve kvalifiserer til kompetansebevis på G11 stropp.

Krav om forkunnskaper:
Det stilles ingen forkunnskaper

Innhold i kurset:
• Lover og forskrifter
• Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr
• Konstruksjon og virkemåte
• Løfteredskap
• Kontroll og ettersyn
• Godshåndtering
• Arbeidsmiljø
• Farlig gods
• Avsluttende teoretisk prøve