Bro og traverskran G4

Med bro og traverskran mener vi en løfteinnretning som kan gå i tre plan, et vertikalt og to horisontale plan, gjerne montert på skinner i tak
Hensikten med opplæringen er å gi bro- og traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av bro- og traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for bro- og traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Krav om forkunnskaper
Gjennomført og bestått modul 1.1 og modul 2.3 – G11. Må dokumenteres

Innhold i kurset
-Grunnleggende HMS Modul 1.1 (om ikke dokumentert fra tidligere)
Løfteredskap G11 (om ikke dokumentert fra tidligere)
Innledning med krav til fører
- Bruksområder for traverskraner
- Ulykker med bro- og traverskraner
- Oppbygging av forskjellige typer
- Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner
- Sikkerhetsbrytere
- Ståltau / blokk
- Sertifisering / dokumentasjon
- Kontroll og vedlikehold
- Hovedkomponenter
- Kontrollpunkter
- Overlastsikkerhetsutstyr
- Praktisk bruk av løfteredskap
- Kjøreteknikk