Bro og traverskran G4

Med bro og traverskran mener vi en løfteinnretning som kan gå i tre plan, et vertikalt og to horisontale plan, gjerne montert på skinner i tak
Hensikten med opplæringen er å gi bro- og traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av bro- og traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for bro- og traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Krav om forkunnskaper
Gjennomført og bestått modul 1.1 og modul 2.3 – G11. Må dokumenteres

Innhold i kurset

Mandag:  Modul 1,1 – HMS – bruk av arbeidsutstyr

Tirsdag:  Modul 2,3 G11 – Løfteredskap

Onsdag: Modul 2,3 G11 – Løfteredskap

Torsdag: Modul 2,7 G4- Bro- og traverskran

Fredag:  Modul 2,7 G4 Bro- og traverskran

Praksis