Bakløfter

Bakløftere på laste- og varebiler er stadig involvert i og årsak til arbeidsulykker. Ulykkene skyldes ofte mangelfullt vedlikehold eller feil bruk som følge av manglende opplæring.

Svikt i hydraulikk og sveiseforbindelser kan føre til at bakløfteren faller ned med personer og last. Dette kan føre til alvorlige skader. Periodisk kontroll og vedlikehold av bakløftere er derfor svært viktig for å unngå ulykker.

Arbeidsmiljøloven krever at man skal ha opplæring på risikofylt arbeidsutstyr.

Krav til forkunnskaper:
Ingen krav til forkunnskap.