Arbeid i høyden / Fallsikring

Arbeid i høyden er arbeidsoperasjoner som kan medføre fall til lavere nivå. Eksempler på slikt arbeid kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter (lift) m.m. Fall er en av de vanligste årsaker til skader og dødsfall på arbeidsplassene.
Etter gjennomgått Arbeid i Høyden kurs skal deltakerne være i stand til å velge korrekt utstyr til det arbeidet de skal utføre. Når du er bevisst farene som kan oppstå vil du kunne legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Krav om forkunnskaper
Det stilles ingen krav til forkunnskaper for å gjennomføre dette kurset.

Innhold i kurset
Lover og forskrifter
HMS – helse, miljø og sikkerhet
Sakkyndig og daglig kontroll
Fall forebyggende tiltak
Typer og oppbygging av stillas, stiger og fallsikringsutstyr.
Lovverk som regulerer arbeider i høyden
Krav til skadeforsikring
Stiger
Stillas
Arbeid på tak
Fallsikring
Gjennomgang av forskjellig utstyr