Etterutdanning av yrkessjåfør – Godstransport

Etterutdanning av yrkessjåfører- YSK. Gods kurs med mulighet for utvidelse til persontransport.
Alle som i arbeid eller på fritiden utfører person- eller godstransport mot vederlag med et kjøretøy som krever førerkort for lastebil eller buss, må ha yrkessjåførkompetanse (YSK).
Yrkessjåførkompetansen fornyes ved å gjennomføre en etterutdanning på 35 timer, fordelt på 5 dager med 7 undervisningstimer pr. dag.
Etterutdanningen bygger videre på kunnskapen og den erfaringen som sjåføren har tilegnet seg. Det legges vekt på erfaringsutveksling og refleksjon rundt egne erfaringer. Du skal utdype og repetere kunnskap som er viktig for sjåførens hverdag, og bli oppdatert på gjeldene regelverk.

Krav om forkunnskaper
For å kunne delta på etterutdanning må du ha gyldig førerett og ha yrkessjåførkompetanse som kan fornyes.

Innhold i kurset
Aktuelle lovbestemmelser
Førstehjelp og ulykkesberedskap
Service og kundebehandling
Arbeidsmiljø
Ergonomi, helse og ernæring
Kriminalitet og smugling
Ny teknologi
Sikring av last
Bedriftsinterne behov
Generell trafikksikkerhet
Optimal og sikker kjøring med buss eller lastebil