Farlig verktøy

Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.)
Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Krav om forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper

Innhold i kurset

• boltepistol
• spikerpistol
• vinkelsliper
• hånd/ benkesag
• motorsag
• skjærebrenner
• meislmaskin
• gjerdesag